O nás

O nás

Vítejte na wantee.cz - spolehlivý eshop, plný designových doplňků, provozuje společnost 191tech s.r.o

Kontakt Vaše dotazy rádi zodpovíme na info@wantee.sk

Zákonem stanovené údaje Organizace 191tech sro, je zapsána: V OR OS Košice, oddíl Sro, Vložka číslo: 20853 /V.

Zákon č. 22/2004 Sb. "O elektronickém obchodu ..." Poskytovatel služeb:

191tech sro, Strojárenská 1, 040 01 Košice, SR.
Název e-shopu: wantee.sk
IČO: 43 857 965
DIČ: 2022508521
Adresa elektronické pošty: info@wantee.sk
Označení obchodního rejstříku: Obch. reg., OS Košice, oddíl Sro, Vložka číslo: 20853 /V
Den zápisu v obchodním rejstříku: 11.12.2007

Ve smyslu §-u č. 4, odst. 1, písmena e, je orgánem dozoru Slovenská obchodní inspekce. Název a adresa orgánu dohledu: Ústřední inspektorát Slovenské obchodní inspekce poštovní přihrádka 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215, SR. (V jednotlivých okresech jsou pracoviště dané instituce). Komerční komunikace v e-shopu wantee.sk je prováděna jménem a na účet 191tech sro, Strojárenská 1, 04001 Košice, SR.

Zákon č. 250/2007 Sb. "O ochraně spotřebitele ..." Informace o podmínkách a způsobu reklamace, údajích o uplatnění reklamace, provedení záručních oprav jsou uvedeny v "Reklamačním řádu", který je součástí "Obchodních pravidel e-shopu wantee". Ve smyslu §-u 19, odst. 1, jsou orgány veřejné správy ve věcech ochrany spotřebitele: a) ministerstvo, b) orgány dozoru, c) obce. Ve smyslu §-u 20, odst. 1, pokud není možno působnost orgánu dozoru určit, je na výkon dozoru a kontroly příslušná Slovenská obchodní inspekce. Veškeré údaje jsou uváděny ve státním jazyce.

Zákon č. 108/2000 Sb. "O ochraně spotřebitele při ... zásilkovém prodeji" Ustanovení o záruce a reklamaci jsou uvedeny v patě objednávky odeslané spotřebiteli, přičemž jejich podrobné znění je uvedeno a stále přístupné v "Obchodních pravidlech e-shopu wantee" a to v části "Skupiny zboží" . Ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy je uvedeno v patě objednávky odeslané spotřebiteli, přičemž jeho podrobné znění je uvedeno a stále přístupné v "Obchodních pravidlech e-shopu wantee". Smlouva je uzavírána na dálku, prostřednictvím e-mailu a to formou objednávky ze strany spotřebitele a jejího následného potvrzení ze strany prodávajícího. V "Obchodních pravidlech e-shopu wantee" je spotřebitel řádně seznámen s: údaji o prodávajícím, popisem zboží a služeb, cenou zboží a služeb, dodacími podmínkami a náklady na dodání zboží, platebními podmínkami, poučením o právu odstoupit od smlouvy, lhůtou během níž je prodávající vázán svou nabídkou včetně ceny, možnosti uplatnit záruku, servis, reklamaci či stížnost Dáno skutečnosti jsou ve zkrácené formě uvedeny e-mailem na tzv. (Potvrzující) objednávce zaslané spotřebiteli po jím provedeném elektronickém objednání zboží či služby. Potvrzení o této objednávce je z daňového hlediska jen informačního charakteru - není daňovým dokladem. Dané skutečnosti jsou řádně uvedeny ve faktuře, která je zasílána s objednaným zbožím, či službou - která zároveň slouží jako daňový doklad. Objednávka spotřebitele je vybavena do 30 dnů od jejího doručení - pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodl jinak. Pokud prodávající nemůže dodat zboží nebo poskytnout službu, informuje o tom neprodleně spotřebitele a do 15 dnů mu vrátí zaplacenou cenu - jestliže se nedohonú jinak.

Zákon č. 147/2001 Sb. "O reklamě ..." Reklama nebude šířena elektronickou poštou bez předchozího souhlasu jejího uživatele, který je příjemcem reklamy.

Zákon č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů. Zákon mimo jiné upravuje ochranu osobních údajů fyzických osob při jejich zpracovávání, zásady zpracování a bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany práv dotčených osob.

Zákon č. 119/2010 Sb o obalech ao změně zákona č. 223/2001 Sb o odpadech. Zákon uklidí činnosti kolem vzniku obalových odpadů, manipulaci s nimi a následné likvidace odpadů z obalů. Stanoví povinnosti tzv. "Povinných osob" a určuje tzv. "Závazné limity"


Zvolená možnost není skladem. Zadejte svou e-mailovou adresu a my vás budeme informovat, jakmile bude produkt k dispozici.

Jméno
E-mail
Telefon
Komentáře